Badanie bilansu

Ile razy zdarzyło ci się pomylić w sprawozdaniach, jakich dokonujesz podczas badania bilansu w swoje firmie? Pewnie niejednokrotnie. Każdy ma prawo się pomylić. Wiesz, że powinny one być istotne dla decyzji inwestycyjnej, ale nie jesteś pewien, co one oznaczają.
Dla każdej firmy, istnieją trzy ważne sprawozdania finansowe, należy zbadać: bilans, rachunek zysków i strat, oraz rachunek przepływu pieniędzy. Badania bilansu informuje inwestorów, ile pieniędzy ma firma, jak wiele sobie zawdzięcza, a co zostaje dla akcjonariuszy. Rachunek przepływów pieniężnych jest jak rachunek bieżący, to pokazuje, gdzie pieniądze są wydawane. Rachunek zysków i strat jest zapisem rentowność firmy.

Raport roczny

Sprawozdanie roczne jest dokumentem wydanym przez spółki na koniec roku podatkowego obejmującego prawie wszystko, co inwestor powinien wiedzieć o biznesie. Zazwyczaj zawierają zdjęcia obiektów, oddziałów, pracowników i produktów, z których wszystkie są całkowicie nieistotne dla podjęcia decyzji inwestycyjnej. Zwykle są one dostarczane pismem do prezesa i innych członków kierownictwa. Schowany w głębi większości raportów rocznych, jest zbiorem dokumentów finansowych. 10K:. Jest to dokument, złożony w SEC, który zawiera szczegółowe informacje o prowadzonej działalności. Spisywany corocznie i zawiera te same sprawozdania finansowe w formie bardziej szczegółowej. Korzyścią 10K jest to, że pozwala dowiedzieć się dodatkowych informacji, takich jak kwoty, która może zostać przeznaczona do wykorzystania w firmie.