z psem

Będzie można wejść z czworonogiem do parku?

Od dłuższego czasu w większości parków Poznania wywieszone są tablice z regulaminami głoszącymi, że wstęp z psem jest wzbroniony. Ma to miejsce np. w parku przy Operze, czy Parku Wilsona. Za wejście do parku z czworonogiem można było się narazić na mandat od patrolu Straży Miejskiej.

Jeśli chodzi o ogólną zasadę, kierujemy się przepisami prawa miejscowego, uchwałami Rady Miasta. Dla nas podstawą jest regulamin, do którego mieszkańcy odwiedzający park muszą się stosować. Oczywiście mieszkaniec może odmówić przyjęcia mandatu i wtedy sprawa kierowana jest do sądu. Tam mieszkaniec może przedstawić swoje racje.

– tłumaczyła Anna Nowaczyk ze Straży Miejskiej.

W porównaniu z innymi krajami w Poznaniu prawo ograniczające wstęp psom jest bardziej restrykcyjne, ponieważ np. w Wielkiej Brytanii można bez problemu wejść z psem do większości miejsc publicznych. Mieszkańcy Poznania i właściciele psów zwrócili się ze skargą do Sądu Administracyjnego na obowiązujące regulacje dotyczące czystości i porządku na terenie miasta Poznania.

Wczoraj Sąd Administracyjny wygłosił orzeczenie, że dozwolone jest wejście z psem na teren parku, ale też kąpieliska, plac zabaw czy plażę. Warunkiem jest zwyczajowe trzymanie psa na smyczy, oraz opieka osoby właściwej do utrzymania psa. Wyrok nie jest jednak jeszcze prawomocny, a miasto może odwołać się w ciągu 30 dni.