tramwaje

Ciąg pieszo-rowerowy obok Pestki

Zarząd Dróg Miejskich zaprezentował projekt koncepcyjny nowego ciągu pieszo-rowerowego, który ma powstać wzdłuż trasy PST.  Wzdłuż trasy PST, na odcinku między ulicami Szymanowskiego i Trójpole ma powstać ciąg pieszo-rowerowy. Część trasy zaplanowano po wschodniej stronie PST, a kolejny fragment po zachodniej stronie.

Celem inwestycji jest poprawa jakości ruchu pieszego i rowerowego. Od przystanku Szymanowskiego zaprojektowano ciąg pieszy i rowerowy o szerokości 4,7 m z wydzielonymi powierzchniami dla ruchu pieszego (2 m) i rowerowego (2,7 m). Takie rozwiązanie zaproponowane zostało do przystanku Kurpińskiego. Od przystanku Kurpińskiego ruch rowerowy odbywał się będzie istniejącymi drogami wewnętrznymi osiedla Bolesława Chrobrego. Piesi korzystać będą z 2,5 m chodnika na skarpie wykopu PST. Chodnik zaprojektowano do przystanku PST Lechicka wraz z zejściem do peronu.

– informuje Zarząd Dróg Miejskich.

Trasa ma być wykonana z asfaltu, a dodatkowo pojawi się tutaj oświetlenie. Zaplanowano tu także nową zieleń po wschodniej stronie PST. Mieszkańcy do 24 listopada mogą przesyłać uwagi do projektu. Uwaga: ZDM czeka na uwagi i propozycje obywateli do 24 listopada 2016 r. Można je zgłaszać poprzez stronę ZDM.