Decyzja środowiskowa w sprawie drugiego etapu trasy na Naramowice

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie uzyskała decyzję środowiskową dla drugiego etapu trasy tramwajowej na Naramowice. To ważny krok w kierunku realizacji tej inwestycji. Trasa będzie prowadziła od pętli Wilczak do skrzyżowania Garbar z Małymi Garbarami.

Obecnie budowany odcinek trasy na Naramowice łączy się z torami tramwajowymi na pętli Wilczak. Budowa nowego odcinka znacząco skróci czas dojazdu do centrum. Mieszkańcy Naramowic nie będą już musieli jeździć w kierunku Mostu Teatralnego przez Winogrady. Nowa trasa będzie łączyła się z torami na skrzyżowaniu ulic Garbary, Małe Garbary i Estkowskiego. Stamtąd tramwaj w ciągu zaledwie kilku minut dojedzie na Most Teatralny. Zmiany obejmą także okolice dworca kolejowego Poznań Garbary. W tym miejscu powstanie wygodne centrum przesiadkowe dla pasażerów.

Przy tak dużych inwestycjach proces przygotowawczy trwa najczęściej bardzo długo. W przypadku tej trasy prace przedprojektowe rozpoczęły się już w 2018 roku, a w 2019 roku przeprowadzono konsultacje społeczne. Otrzymanie decyzji środowiskowej to ważny krok, który pozwoli zaprojektować trasę i ubiegać się o decyzje administracyjne pozwalające na budowę. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie jest gotowa do rozpoczęcia prac nad dokumentacją projektową, pod warunkiem, że miasto zapewni jej na to środki finansowe.