Katastrofa budowlana w sali sportowej na os. Pod Lipami – wyniki ekspertyzy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przedstawił wyniki ekspertyzy przeprowadzonej po tym, jak w sali sportowej Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego zapadł się dach. Inspektor Paweł Łukaszewski podjął decyzję o zakwalifikowaniu tego zdarzenia jako katastrofy budowlanej.

Do katastrofy w nowej hali sportowej doszło 22 czerwca, w czasie bardzo intensywnych opadów deszczu. Sprawą od razu zajął się Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, który powołał specjalną komisję. Po oględzinach stwierdzono, że uszkodzony został jeden z głównych elementów konstrukcyjnych – dźwigar przy ścianie szczytowej.

W dniu katastrofy opady były wyższe niż poziom, który standardowo przyjmuje się pryz projektowaniu budynków. Na powierzchni dachu zgromadziła się duża ilość wody opadowej i właśnie to było bezpośrednim impulsem, który spowodował zapadanie się dachu. Konstrukcja została przeciążona, co doprowadziło do zawalenia się jednego z dźwigarów.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego mówi między innymi o błędach projektowych. W trakcie budowy zmieniono konstrukcję dachu: dźwigary pełnościenne zastąpiono kratownicowymi. W projekcie nie przewidziano również systemu awaryjnego odwodnienia dachu ani możliwości wykonania przelewów awaryjnych.

Na razie nie wiadomo jeszcze, kto będzie za te błędy odpowiadał. Sprawą będzie się zajmowała prokuratura.