Kolejny etap realizacji Programu Centrum

10 kwietnia mają rozpocząć się roboty budowlane na kolejnym odcinku ulicy Święty Marcin oraz na alei Marcinkowskiego. Planowana jest zmiana organizacji ruchu w tym miejscu, zmiany będą dotyczyły także tras kilku linii tramwajowych.

Jak zmieni się Święty Marcin i jego otoczenie?

Prace mają potrwać do trzeciego kwartału 2022 roku. W ramach tego etapu Programu Centrum na ulicy Święty Marcin i alei Marcinkowskiego mają zostać poszerzone chodniki, przebudowana będzie również jezdnia, a dla rowerzystów wyznaczony zostanie ciąg rowerowy. Projekt obejmuje także przesunięcie torowiska tramwajowego – nowy tor pomiędzy ulicą Święty Marcin a Placem Wolności będzie przebiegał w linii prostej. Planowane są prace związane z wymianą i modernizacją infrastruktury podziemnej. Na Świętym Marcinie i alei Marcinkowskiego ma pojawić się więcej zieleni i nowe oświetlenie. Nawierzchnia jezdni, torowiska, chodnika i kontrapasa rowerowego będzie wykonana z kostki granitowej, a nie jak na wyremontowanym już odcinku – z betonu.

Zmiany w organizacji ruchu

Tymczasowa organizacja ruchu ma być wprowadzona między 10 a 12 kwietnia. W pierwszej kolejności planowana jest wymiana infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, co wiąże się z zamknięciem fragmentów ulic dla ruchu kołowego i tramwajowego. Dotyczy to ulicy Św. Marcin od skrzyżowania z ul. Ratajczaka do skrzyżowania z ul. Piekary, a także odcinka al. Marcinkowskiego od skrzyżowania ze Świętym Marcinem do Placu Wolności. Dla kierowców zostaną przygotowane objazdy.

Zmiany w komunikacji tramwajowej

Od 10 kwietnia dla ruchu tramwajowego zamknięty będzie fragment ulicy Święty Marcin oraz alei Marcinkowskiego i ul. 27 Grudnia. Tego samego dnia zostanie uruchomiony łuk tymczasowy na placu Wiosny Ludów, co umożliwi wytyczenie nowych linii tramwajowych. Zmiany będą dotyczyły linii 3, 5, 6, 9 i 13. Uruchomione zostaną dodatkowe linie 92 i 99.