źródło: PIM

Koniec remontów już bliski, teraz czas na elektronikę

Poznaniacy mogą od 1 września korzystać z dotychczas niedostępnych tras przejazdowych, które były zamykane na potrzeby remontów. Jak informują władze miasta, teraz nadszedł czas na wdrożenie i udoskonalenie systemu informatycznego, który (w teorii) ma pozwolić na poprawę warunków komunikacji i usprawnić jazdę przez miasto. Mowa o systemie inteligentnego kierowania ruchem ITS. Na potrzeby wdrożenia, testów i udoskonalenia systemu został powołany specjalny zespół, którego zadaniem bezie czuwanie nad prawidłową pracą i dopasowanie do warunków codziennej eksploatacji w warunkach miejskich. Krzysztof Kaczanowski z Poznańskich Inwestycji Miejskich mówił o tym tak:

System ten, jak każdy system transportowy, oprócz poprawnego wcześniejszego przetestowania i późniejszego skutecznego wdrożenia, wymaga parametryzacji i optymalizacji w warunkach pełnej eksploatacji. Architektura i algorytmy działania ITS-u z założenia czynią go systemem „samouczącym się”. Oznacza to, że przez pierwszy okres eksploatacji system będzie zbierał i analizował zarejestrowane dane o ruchu, potokach pojazdów i na tej podstawie będzie optymalizował swoje działanie, aby dać jak najlepszą efektywność i płynność sterowania ruchem.

 

Co to wszystko oznacza w praktyce? Pozwala mieć nadzieję na lepszą przepływność ruchu drogowego, a mówiąc wprost – mniejsze korki i szybszy przejazd przez miasto. Jakie będą efekty? Czas pokaże.