Koniec remontu na Placu Kolegiackim w tym roku

Plac Kolegiacki w nowej odsłonie miał zostać oddany do użytku mieszkańcom latem 2020 roku. Duża liczba odkryć archeologicznych, w tym zabytków klasy „0”, sprawiła jednak, że czas realizacji prac remontowych się wydłużył. Znaleziska trzeba odpowiednio zabezpieczyć, dlatego inwestycja zostanie zakończona do końca 2021 roku. Wcześniej część placu zostanie udostępniona restauratorom, którzy będą mogli wystawić tam swoje ogródki gastronomiczne.

Plac Kolegiacki był przez 500 lat miejscem, w którym znajdował się jeden z symboli miasta – kolegiata św. Marii Magdaleny. Była to najwyższa budowla w Polsce i jedna z najwyższych w Europie. Nie powinno więc dziwić, że na miejscu prac remontowych znaleziono wiele unikatowych śladów architektonicznych oraz miejsc pochówku. Wiele z nich to odkrycia na skalę światową, sklasyfikowane jako zabytki klasy „0”. Oznacza to brak możliwości jakiejkolwiek ingerencji w ich kształt. Tymczasem na Placu Kolegiackim zaprojektowano podziemny budynek, w którym miały się znajdować urządzenia infrastruktury technicznej, wentylatory, sterownia, system zarządzania oświetleniem. Odkryte relikty stanowią 50% powierzchni planowanego pomieszczenia. W związku z tym konieczne było jego przeprojektowanie.

Aktualnie trwa uzyskiwanie zamiennego pozwolenia na budowę. Prowadzone są także dodatkowe działania archeologiczne związane z ekshumacjami w miejscu, gdzie będą prowadzone nowe prace budowlane.

Ponieważ na Placu Kolegiackim zamontowano już część oświetlenia ulicznego, można przeprowadzić odbiory częściowe, które usprawnią komunikację w okolicy i dadzą restauratorom wystawienia ogródków gastronomicznych.