Konsultacje w sprawie tramwaju z pętli Zawady na stację Poznań Wschód

Ruszają konsultacje społeczne w formie ankiety internetowej dla mieszkańców, którzy chcą się wypowiedzieć w sprawie trasy tramwajowej od pętli na Zawadach do stacji kolejowej Poznań Wschód. Konsultacje potrwają od 20 września do 17 października, jednak już teraz można zapoznawać się ze szczegółami koncepcji.

W ramach koncepcji przewidziane są dwa warianty nowej trasy. W każdym przypadku początek ma znajdować się na istniejącej pętli tramwajowej na Zawadach. Wspólna dla obu wariantów jest także część trasy: na ulicy Zawady i fragmencie ulicy Głównej.

Wariant I zakłada poprowadzenie trasy przy sklepie Biedronka w pobliżu pętli, a następnie wzdłuż ogrodzenia boiska Klubu Sportowego Polonia Poznań po stronie północnej. W wariancie II trasa ma przebiegać w rejonie rynku Wschodniego, a następnie nową ulicą, która ma zostać zbudowana pomiędzy ulicami Harcerską i Wiejską.

W obu opcjach dalsza część trasy prowadzi do stacji Poznań Wschód ulicą Wschodnią. Przy nowej pętli ma powstać także nowa pętla autobusowa oraz parking Park&Ride.

Konsultacje społeczne to jeden ze wstępnych etapów inwestycji. Opinie mieszkańców będą brane pod uwagę przy opracowaniu koncepcji trasy tramwajowej. Oprócz koncepcji konieczne jest jeszcze przeprowadzenie szeregu analiz, m.in. na temat uwarunkowań techniczno-przestrzennych, funkcjonalnych i społeczno-ekonomicznych. W tej chwili nie ma jeszcze harmonogramu realizacji tej inwestycji.

Mieszkańcy mogą zapoznawać się ze szczegółami dotyczącymi nowej trasy tramwajowej na stronie Poznanwschod.pl.