Lektor do komunikacji miejskiej poszukiwany

Poznański Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił konkurs na lektora czytającego nazwy przystanków i komunikaty o zmianach w komunikacji miejskiej. Każdy może się zgłosić, ponieważ ostatecznie o wyborze głosu zadecydują internauci. Konkurs ma mieć dwa etapy: w pierwszym specjalne jury wyznaczone przez ZTM dokona selekcji nadesłanych zgłoszeń pod katem dykcji, akcentu, barwy głosu, czystości i wyraźności dźwięku nagrania. W ten sposób wybrane głosy zostaną przedstawione na drugim etapie w konkursie ankiety internetowej, w którym o zwycięzcy zdecydują internauci. Jeśli chcecie, aby Wasz głos rozbrzmiewał w poznańskich tramwajach i autobusach – nie czekajcie, więcej informacji znajdziecie na tronie internetowej ZTM.