Matura 2012 – Matematyka (poziom rozszerzony)

W Środę tegoroczni maturzyści pisali Maturę z Matematyki na poziomie rozszerzonym.

Sprawdź swoją wiedzęzadania z matury

ODPOWIEDZI
Zadanie 1
Wyznacz cztery kolejne liczby całkowite takie, że największa z nich jest równa sumie kwadratów trzech pozostałych liczb.

przykładowa odpowiedź:
-1, 0, 1, 2
2= -1 (do kwadratu)+0+1 (do kwadratu)

Zadanie 2
Rozwiąż nierówność

przykładowa odpowiedź:
x należy (minus nieskończoność; 0> i < 1; plus nieskończoność) Zadanie 3 przykładowa odpowiedź: x należy {-(Π /3) -2k Π ; 2k Π ;(Π /3)+2k Π } Zadanie 4 przykładowa odpowiedź: m1=√14, m2=-√14 Zadanie 5 przykładowa odpowiedź: 4, 12, 36 lub 4/9, -20/9, 100/9 Zadanie 6 przykładowa odpowiedź: f = |PQ|do kwadratu fmin = 511,25, fmax = 651,25 Zadanie 7 przykładowa odpowiedź: a+b≥0 oraz (a-b)2≥0 Zadanie 8 przykładowa odpowiedź: Jest 280 takich liczb Zadanie 9 przykładowa odpowiedź: P = a x b (do sześcianu) / 2(a2+b2) w nawiasie a i b są do kwadratu Zadanie 10 przykładowa odpowiedź: V=1760√210 Zadanie 11 przykładowa odpowiedź: P(A znak iloczynu zbiorów B’) = 0,7 -> część wspólna, czyli P(A) ≥ 0,7 i p(B’) ≥ 0,7 czyli P(A’) ≤ 0,3 i P(B) ≤ 0,3 czyli P(A’ znak iloczynu zbiorów B) też nie przekroczy 0,3 (część wspólna)