Na Niestachowskiej tylko 70 km/h

Ulica Niestachowska była jednym z nielicznych miejsc w Poznaniu, w których dopuszczalna prędkość wynosiła 80 km/h. Na wniosek Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu ma się to zmienić: obowiązująca prędkość zostanie ujednolicona i na całej długości będzie wynosiła 70 km/h.

Jak mówi komisarz Przemysław Kusik, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, zmiana ta była podyktowana dużą liczbą zdarzeń drogowych i ujawnionych wykroczeń. Policji zależało również na zwiększeniu czytelności oznakowania, by zapewnić bezpieczeństwo i porządek ruchu drogowego.

Miejski Inżynier Ruchu, do którego zwrócono się z wnioskiem, zaakceptował pomysł i przygotował projekt zmian. Mają one dotyczyć także przedłużenia buspasa od przystanku „Witosa kładka” do wjazdu na wiadukt przy ulicy Wojska Polskiego. W tej okolicy pojawią się również miejsca do kontroli drogowej – wcześniej policjanci zgłaszali, że mają ograniczone możliwości prowadzenia takich kontroli. Dotychczas kierowcy mogli jechać z maksymalną prędkością 80