Nabór do programu Mała retencja dla poznaniaków

Osoby prywatne, przedsiębiorcy, a także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać się o dofinansowanie związane z gromadzeniem i ponownym wykorzystywaniem wody deszczowej. Na ten cel miasto przeznaczy 500 tysięcy złotych.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zachęca mieszkańców, by w obliczu pogłębiających się zmian klimatycznych gromadzić i ponownie zagospodarowywać wody opadowe. Zwiększenie naturalnej retencji może przyczynić się do poprawy lokalnego mikroklimatu i pozwala na odciążenie sieci wodociągowej – mówi prezydent.

O dofinansowanie mogą starać się osoby, które są właścicielami, użytkownikami wieczystymi gruntu lub posiadają inny tytuł prawny pozwalający na dysponowanie nieruchomością. Dofinansowanie może być przyznane osobom prywatnym, wspólnotom mieszkaniowym, spółdzielniom, przedsiębiorcom i instytucjom.

Dotacja może pokryć maksymalnie 80% kosztów inwestycji. Osoby prywatne i przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 5 tysięcy złotych, spółdzielnie i wspólnoty – do 50 tysięcy. Pieniądze będzie można wykorzystać na zakup materiałów i ich montaż oraz na budowę systemu do zatrzymywania i wykorzystywania wód deszczowych: zbiornika naziemnego lub podziemnego, studni lub muldy chłonnej. Dotację można przeznaczyć także na modernizację i usprawnienie istniejącego systemu deszczowego.

Wnioski można składać drogą pocztową na adres Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta (list polecony z dopiskiem „Deszczówka”) lub przez skrzynkę elektroniczną ePUAP od 20 maja do 10 czerwca. Decyduje kolejność zgłoszeń.