Nowa edycja programu „Przyjazne podwórko”

Mieszkańcy Poznania mogą brać udział w kolejnej edycji programu „Przyjazne podwórko” realizowanego przez ZKZL. To nie jedyny sposób, by odmienić otoczenie swojego budynku. Równolegle odbywa się akcja „Odmień swoje podwórko”, organizowana przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP.

Organizowany od 2013 roku program „Przyjazne podwórko” jest skierowany do wspólnot mieszkaniowych z osiedli: Stare Miasto, Św. Łazarz, Wilda, Jeżyce, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria. Warunkiem udziału w programie jest korzystanie z terenów należących do miasta.

W ramach akcji mogą powstać zielone skwery, miejsca wypoczynku czy place zabaw dla dzieci. Miasto finansuje inwestycję w 50%, pozostałą kwotę musi pokryć wspólnota mieszkaniowa. Kwota przekazana przez Miasto nie może przekraczać 50 tysięcy złotych – chyba że w przedsięwzięciu bierze udział kilka wspólnot mieszkaniowych jednocześnie.

Wnioski o współfinansowanie projektów można składać do 31 grudnia 2022. Szczegóły znajdują się na stronie ZKZL: https://zkzl.poznan.pl/wspolnoty-mieszkaniowe/program-przyjazne-podworko/

Równolegle uruchomiono nabór do programu „Odmień swoje podwórko”, odbywającego się w tym roku już po raz 13. Celem programu jest aktywizacja mieszkańców i ich integracja wokół wspólnych działań. W projekcie mogą brać udział użytkownicy, właściciele i zarządcy terenów publicznych oraz niepublicznych na osiedlach: Stare Miasto, Główna, Ostrów Tumski-Środka-Zawary-Komandoria, Wilda, Jeżyce, Św. Łazarz. W tym roku preferowane będą projekty, które pozwolą na zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych na podwórkach czy zagospodarowywanie wód opadowych.

Program „Odmień swoje podwórko” będzie się składał z dwóch etapów: projektowego (10-11 czerwca), mającego formę warsztatów i konkursu dla zespołów oraz terenowego (we wrześniu), podczas którego uczestnicy zrealizują wypracowane wcześniej pomysły.