Nowe inwestycje rowerowe w 2021 roku

Najważniejszą inwestycją będzie budowa kolejnych dróg rowerowych wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej. To nie wszystko – ogółem na ten rok na budowę i remonty infrastruktury rowerowej przewidziano w budżecie miasta 20 milionów złotych.

Jak podkreśla Krzysztof Olejniczak, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, budowa nowej infrastruktury ma na celu zwiększenie atrakcyjności roweru jako środka przemieszczania się po Poznaniu. Nowe trasy rowerowe mają także zapewnić większe bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz połączyć ze sobą kolejne części miasta.

Wśród najważniejszych elementów infrastruktury, jakie powstaną w 2021 roku, należy wymienić przede wszystkim 800-metrowy odcinek dwukierunkowej drogi rowerowej od ulicy Jugosłowiańskiej do Ronda Skubiszewskiego. To część trasy prowadzącej wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej z centrum do pętli na Junikowie.

Nowe drogi dla rowerzystów powstaną także przy okazji realizacji dużych miejskich inwestycji: przebudowy ulicy Św. Wawrzyńca, budowy trasy tramwajowej na Naramowice i rozbudowy Ronda Rataje.

Korzystne zmiany dla rowerzystów pojawią się również w innych częściach Poznania: na Jeżycach (droga wzdłuż ulicy Zwierzynieckiej), Wildzie (odcinek drogi od ulicy Piastowskiej do Czechosłowackiej, wzdłuż Dolnej Wildy) i na Wartostradzie w Parku nad Wartą.

Nie należy zapominać o inwestycjach, które zdobyły uznanie mieszkańców w głosowaniu w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku zrealizowane zostaną projekty na Szczepankowie, ulicy Kórnickiej i Szymanowskiego.