Nowe możliwości pomocy osobom z Ukrainy – Rada Miasta przyjęła uchwałę

Radni podjęli nową uchwałę, która pomoże lepiej i bardziej kompleksowo pomagać osobom przyjeżdżającym do Poznania z Ukrainy. Dokument został jednogłośnie przyjęty na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta.

Możliwość oferowania dodatkowej pomocy uchodźcom z Ukrainy pojawiła się po 12 marca. Wówczas weszła w życie rządowa ustawa, która pozwala gminom (także takim jak miasto Poznań) oferować wsparcie według własnych zasad. Aby było to możliwe, konieczne było uchwalenie odpowiednich przepisów. Uchwała daje miastu podstawę prawną do finansowania pomocy z budżetu miasta. W przyszłości pomoże także ubiegać się w odzyskaniu części poniesionych kosztów ze strony rządu.

Pieniądze będą przeznaczone na bieżące wydatki: żywność, środki higieniczne, odzież. Dzięki uchwale miasto będzie mogło także oferować wsparcie w postaci zakwaterowania oraz integracji i aktywizacji zawodowej Ukraińców.

Pomoc obywatelom Ukrainy jest coraz bardziej potrzebna. Szacuje się, że w Poznaniu przebywa już około 40 tysięcy osób uciekających przed wojną. Miasto Poznań uruchomiło już m.in. specjalny numer konta, na które można wpłacać darowizny.