Nowe ogródki działkowe w Poznaniu

Na poznańskiej Głuszenie aż 75 działkowców będzie mogło cieszyć się nowymi ogródkami, a także przygotowaną na terenie działek infrastrukturą. Niezagospodarowane dotychczas miejsce już teraz zmienia swoje oblicze: powstał dom działkowca, a dookoła posesji pojawiło się ogrodzenie.

Teren przeznaczony pod ogródki działkowe ma 46 tysięcy metrów kwadratowych. Został podzielony na 75 działek o powierzchni od 300 do 500 metrów kwadratowych. Do każdej z nich zostanie doprowadzona sieć wodociągowa i elektryczna.

Działkowcy będą mogli korzystać także z części wspólnej. Znalazł się na niej dom działkowca, który będzie pełnił funkcję administracyjną, a także służył jako miejsce spotkań seniorów. W budynku znajduje się węzeł sanitarny, zaplecze kuchenne oraz magazyn. W pobliżu wyznaczono miejsce do rekreacji i integracji użytkowników ogródków, z placem zabaw, ławkami, stojakami rowerowymi.

Nowe ogródki działkowe powstają z myślą o dotychczasowych użytkownikach ROD Zjednoczeni na Woli. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren ten został przeznaczony pod zabudowę wielorodzinną. Działkowcy z Woli mają pierwszeństwo w otrzymaniu ogródków na Głuszynie.