Nowość: książkomaty w Poznaniu

Książkomaty, czyli urządzenia umożliwiające odbieranie książek bibliotecznych, mają pojawić się w wybranych miejscach w Poznaniu już w tym roku. Pomysłodawcą jest Biblioteka Raczyńskich.

Głównym założeniem książkomatów jest ułatwienie dostępu do literatury tym osobom, które mieszkają daleko od filii bibliotecznych. Czytelnicy będą mogli odbierać w ten sposób książki zarezerwowane telefonicznie lub przez internet. Obecnie Biblioteka Raczyńskich prowadzi rozmowy z radami osiedli, na podstawie których mają zostać wybrane odpowiednie lokalizacje.

Ustawienie książkomatów w Poznaniu to element projektu „Sztuczna inteligencja w służbie książki”, finansowanego z programu „Kultura” w ramach MF EOG 2014-2020. Projekt zakłada między innymi także organizację festiwalu „Ludzie książki”, który będzie obejmował takie wydarzenia jak spotkania autorskie, panele i warsztaty. W trakcie imprezy czytelnicy będą mogli lepiej poznać osoby związane z literaturą: pisarzy, ilustratorów, krytyków literackich, redaktorów, wydawców.