Nowy autobusowy plan dla południowej części Poznania

Zarząd Transportu Miejskiego planuje wprowadzenie zmian w komunikacji miejskiej na terenie Starołęki, Minikowa i Marlewa. Zmiany mają dotyczyć tras oraz częstotliwości kursowania autobusów. Celem ich wprowadzenia jest poprawa komunikacji zbiorowej po otwarciu przebudowanego wiaduktu kolejowego na ulicy Gołężyckiej.

Prace przy budowie nowego wiaduktu potrwają do końca roku, ale już teraz opracowano nowy projekt tras. Po zmianach autobusy będą dojeżdżały przez wiadukt do oddanej niedawno pętli autobusowej przy ulicy Unii Lubelskiej. W ten sposób mieszkańcy dojeżdżający do centrum miasta uzyskają możliwość wygodnej przesiadki.

Zmienione mają zostać przede wszystkim trasy linii autobusowych nr 189 i 194. Będą one kursowały standardowymi trasami, a nie – jak obecnie – okólnymi. Linia 189 będzie łączyła Minikowo z rondem Starołęka oraz z pętlą przy ul. Lubelskiej. Autobus 194 ma kursować ulicą Czernichowską, Ożarowską i Sandomierską, łącząc Starołękę z ulicą Unii Lubelskiej.

W ramach projektu planowane jest również uruchomienie linii minibusowej 123, która będzie kursowała pomiędzy Starołęką a Krzesinami, zapewniając między innymi dojazd do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2.

Projekt ZTM został przekazany do zaopiniowania radzie osiedla.