Nowy prezes MPK Poznań

Poznańskie MPK ma nowego prezesa – Krzysztofa Dostatniego. Zastąpił on Wojciecha Tulibackiego, który pozostawał na tym stanowisku przez 23 lata. Dotychczasowemu prezesowi prezydent Jacek Jaśkowiak wręczył pamiątkową statuetkę – Złotą Wajchę.

Wraz ze zmianą na stanowisku prezesa zmienił się także skład zarządu spółki. Rada Nadzorcza MPK powołała nowy zarząd już w kwietniu tego roku, ale dopiero 24 lipca zmiany te weszły w życie. Nowym wiceprezesem ds. ekonomiczno-finansowych został Jerzy Zalwowski, a wiceprezesem ds. technicznych Marek Grzybowski.

Dotychczasowy prezes MPK Wojciech Tulibacki pożegnał się w piątek z pracownikami. W firmie przepracował 44 lata, z czego 23 lata na stanowisku prezesa.