Od dziś (01.08.) nowe taryfy biletowe – ZTM wprowadza zmiany

ZTM zmianyOd dzisiaj 1.08. 2013r. Zarząd Transportu Miejskiego wprowadził zmiany w taryfie biletowej.

Co nowego?

BILET SEMESTRALNY – co to takiego, i jaka cena?

Bilet semestralny imienny na sieć na wszystkie linie będzie można kupić na 120 lub 150 dni. Cena oczywiście zależy od strefy.

Za bilet semestralny 120-dniowy trzeba zapłacić: 155 zł (strefa A), 207 zł (A+B) lub 311 zł (A+B+C), natomiast bilet semestralny 150-dniowy kosztuje: 185 zł (strefa A), 250 zł (A+B) lub 380 (A+B+C).


Do korzystania z przejazdów na podstawie ulgowych biletów semestralnych uprawnieni są:

1. studenci szkół wyższych i wyższych oficerskich szkół wojskowych, na podstawie ważnej legitymacji studenckiej;
2. dzieci i młodzież ucząca się do ukończenia 23. roku życia, uczęszczająca do szkół objętych polskim systemem oświaty, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;
3. słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych oraz nauczycielskich, na podstawie ważnej legitymacji słuchacza kolegium;
4. doktoranci z placówek naukowych i uczelni znajdujących się na terenie Poznania lub miejscowości objętych porozumieniami międzygminnymi, na podstawie ważnej legitymacji doktora

Ponadto w taryfikatorze ZTM wprowadzono kilka korekt. Rozszerzono zakres obowiązywania biletu jednorazowego jednoprzejazdowego autobusowego do 10 przystanków ze strefy A+B na strefę A+B+C bez zmiany ceny. Tego typu bilet kosztuje 3 zł (normalny) i 1,5 zł (ulgowy). Zmieniono cenę biletu 48-godzinnego w strefie A+B+C obniżając ją z 28,90 zł na 28,80 zł (bilet normalny) oraz z 14,45 zł na 14,40 zł (bilet ulgowy).

Skorygowano także ceny biletu 10-miesięcznego (szkolnego) ważnego od 1 września do 30 czerwca. W strefie A cena tego biletu wynosi 482 zł, w strefach B lub C kosztuje on 239 zł, w strefie A+B jego cena wynosi 612 zł, w strefie B+C 446 zł, natomiast w strefie A+B+C 851 zł.

Poza tym rozszerzono na strefę A+B+C – bez zmiany ceny – zakres obowiązywania biletów 30-dniowych i 3-miesięcznych do 6 przystanków oraz do 24 przystanków. Zakup powyższego typu biletu z uwagi na konieczność wprowadzenia określonej trasy jest możliwy wyłącznie punktach sprzedaży ZTM. Przedłużenie ważności dotychczasowych biletów przystankowych tego typu na strefę A+B+C (obowiązujących w taryfie biletowej do 31.07.2013 r. na strefę A+B) także jest możliwe wyłącznie w punktach ZTM.

Źródło: Zarząd Transportu Miejskiego.