Opóźnienia w planach budowy nowego dworca PKP: później niż w 2023

Polskie Koleje Państwowe przyznają, że do 2023 roku gotowy będzie jedynie projekt oraz pozwolenia wymagane do budowy nowego dworca. Eksperci kolejowi uważają, że realny termin realizacji inwestycji to 2026 rok.

W 2018 roku władze Poznania złożyły wniosek komunalizacyjny o przejęcie dworca. Reakcją rządu PiS była deklaracja, że samodzielnie wybuduje nowy dworzec. Pierwotnie deklarowano termin na przełomie 2022 i 2023 roku.

Obecnie, dzięki zaangażowaniu posłanki Jadwigi Emilewicz, trwają rozmowy pomiędzy PKP a prezydentem Poznania Jackiem Jaśkowiakiem. Niestety nadal nie podpisano oficjalnego porozumienia o realizacji inwestycji.

Spółka PKP S.A. mówi, że nowy dworzec może być gotowy na przełomie 2023 i 2024 roku. Opóźnienie tłumaczy sporem prawnym z miastem Poznań. Eksperci kolejowi uważają jednak, że realnym terminem ukończenia nowego dworca kolejowego jest rok 2026.