Ostatnia szansa na zgłaszanie pomysłów w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2023

Własne projekty do PBO 2023 można zgłaszać tylko do 15 czerwca. W tym roku do wydania jest aż 25 milionów złotych, w tym 19 milionów na projekty rejonowe i 6 milionów na ogólnomiejskie.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, każdy mieszkaniec może zgłosić maksymalnie 3 pomysły. Zgłoszenia przesyła się w formularzu dostępnym na stronie PBO. Formularz można też zostawić w biurze podawczym Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim lub przesłać pocztą na adres Gabinetu Prezydenta.

Projekty można zgłaszać w kategoriach rejonowych i ogólnomiejskich. Dodatkowo w przypadku tej drugiej kategorii przewidziano specjalne środki na realizację projektów Zielonego Budżetu. Będą to inicjatywy mające na celu stworzenie atrakcyjnych dla mieszkańców terenów zielonych, a także poprawę stanu tych już istniejących.

Obecnie trwa weryfikacja zgłoszonych już projektów. Po tym etapie pomysły będą opiniowane przez poszczególne jednostki miejskie. Ogłoszenie ostatecznej listy, która będzie poddawana głosowaniu, jest przewidziane na 6 października.