Park Cytadela będzie chroniony miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Podczas wtorkowej sesji Rady Miasta uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Parku Cytadela. Dokument gwarantuje ochronę cennych przyrodniczo terenów stanowiących element poznańskich klinów zieleni.

Celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zachowanie obecnego: historyczno-rekreacyjnego charakteru parku oraz ochrona pozostałości fortyfikacji obronnych Fortu Winiary. Dzięki dokumentowi lepiej będzie chroniona cenna przyroda Cytadeli.

Wprowadzenie MPZP było poprzedzone szczegółową inwentaryzacją obszaru parku. Obliczono, jaką powierzchnię zajmują tereny utwardzone, a także przeanalizowano, jaki wpływ mają zasady związane z ochroną zimujących na Cytadeli nietoperzy na możliwe zagospodarowanie czy zmianę organizacji ruchu w okolicach Dworca Garbary.

MPZP dla Parku Cytadela to już kolejny plan, który będzie chronił przyrodę klinów zieleni. Jego wprowadzenie było poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami. Część wniosków zgromadzonych podczas tych spotkań została uwzględniona w MPZP.