Pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej hub kwantowy powstanie w Poznaniu

W Poznaniu podpisano umowę na utworzenie hubu kwantowego. W projekcie będą brały udział zaawansowane komputery kwantowe o ogromnej mocy obliczeniowej, umożliwiające przeprowadzanie najbardziej skomplikowanych operacji liczbowych. To pierwsze takie centrum w Europie Środkowo-Wschodniej.
Hub kwantowy będzie rozwijany przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, afiliowane przez Instytut Chemii Bioorganicznej PAN i działające w partnerstwie publiczno-prywatnym z miastem Poznań. Projekt będzie częścią ważnego światowego ekosystemu IBM Quantum Network. Dzięki temu PCSS uzyska dostęp do najnowszych technologii kwantowych, które można wykorzystywać do skomplikowanych symulacji i analiz. Ich wyniki pozwalają rozwijać takie nauki jak: inżynieria materiałowa, chemia czy farmacja.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe realizuje projekty z zakresu obliczeń kwantowych i komunikacji kwantowej od wielu lat. To sprawiło, że było organizacja była doskonale przygotowana do tego, by powierzyć jej zadanie utworzenia pierwszego hubu kwantowego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Wraz z podpisaniem umowy utworzono także list intencyjny podpisany przez IBM, UAM i Politechniką Poznańską w sprawie utworzenia na tych uczelniach kierunków związanych z informatyką kwantową.