Płatne parkowanie na kolejnych ulicach Wildy

Od poniedziałku, 7 czerwca, pobierane będą opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania na jedenastu ulicach na terenie Wildy. Dotyczy to miejsc, gdzie jest już gotowe oznakowanie pionowe i poziome.

Wprowadzanie Strefy Płatnego Parkowania jest podzielone na etapy. Obecnie zakończyły się etapy 3 i 4 oraz częściowo 5. Opłaty za postój będą pobierane od 7 czerwca na następujących ulicach: Spychalskiego – na odcinku od Przemysłowej do Roboczej, Czarnieckiego, Bergera, Roboczej, Sikorskiego, Kilińskiego, Prądzyńskiego, Wybickiego, Umińskiego, Kosińskiego oraz 28 Czerwca 1956 – na odcinku od Krzyżowej do Hetmańskiej.

Po zakończeniu 5 etapu prac na Wildzie prace związane ze wprowadzaniem SPP przeniosą się na Łazarz, na ulice Gąsiorowskiego i Graniczną.