komin

Początek sezonu grzewczego, ale smog już nad Poznaniem

Przyjmuje się, że sezon grzewczy rozpoczyna się we wrześniu, lub październiku, niestety na stacji pomiarowej jakości powietrza przy ulicy Polanka w Poznaniu jeszcze w sierpniu zanotowano przekroczenie norm  dobowego poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu PM10.W kolejnym miesiącu normy zostały przekroczone aż 7 razy. W tym tygodniu przekroczenie normy zanotowano także na stacji przy ul. Dąbrowskiego.  Przyjmuje się, że w ciągu roku przekroczenie normy może nastąpić jedynie 35 razy, tymczasem naliczono dotychczas 30 na Dąbrowskiego i 27 na Polance.

Choć wyniki wskazują przekroczenie norm, to na szczęście dobowe stężenie pyłu PM10 nie osiąga u nas poziomu informowania (200 jednostek), oraz alarmowego (300 jednostek). Oznacza to, że dopiero po przekroczeniu 200 jednostek zaistnieje konieczność informowania mieszkańców o zagrożeniu, jednak nawet aktualny poziom zanieczyszczeń może być szkodliwy dla osób z astmą, lub chorobami płuc.  Zalecamy ostrożność, ponieważ pył PM10 zawiera toksyczne dla człowieka substancje.