Pomoc finansowa dla kombatantów Poznańskiego Czerwca ‘56

Wielkopolski Urząd Wojewódzki przeznaczy 500 tysięcy złotych na pomoc kombatantom Poznańskiego Czerwca 1956 znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Wsparcie jest przeznaczone dla osób, które doznały represji w miejscu pracy lub ze strony aparatu bezpieczeństwa, doznały uszczerbku na zdrowiu lub miały szczególne zasługi w ratowaniu ofiar poznańskiego buntu.

Pomoc finansowa będzie przyznawana na podstawie złożonych przez kombatantów wniosków. Jeśli uczestnik Poznańskiego Czerwca 1956 już nie żyje, o pomoc może ubiegać się jego małżonek. Rozpatrywaniem wniosków zajmie się komisja, w której skład wejdzie wojewoda wielkopolski Michał Zieliński, pracownicy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz przedstawiciele organizacji zrzeszających uczestników Poznańskiego Czerwca 1956.

Wnioski są dostępne na stronie internetowej urzędu, a także w gmachu WUW i jego delegaturach w Kaliszu, Lesznie, Koninie oraz Pile. Kombatanci są proszeni o przesyłanie wypełnionych wniosków pocztą na adres siedziby urzędu w Poznaniu z dopiskiem „Czerwiec ‘56”. W wyjątkowych sytuacjach dokument można zostawić osobiście w skrzynce podawczej znajdującej się w holu urzędu.