Poznań Główny ma punkt informacyjny – InfoDworzec

Do niedawna na bardzo ważnym, jeśli nie najważniejszym węźle komunikacyjnym Poznania, jakim jest Dworzec Główny formalnie nie było punktu informacyjnego, był jedynie punkt, w którym można się było, jakie usługi można znaleźć w obiekcie, co dotyczyło w zasadzie części usługowo-sprzedażowej Dworca. Jednak niedawne awarie pokazały, że nieobecność punktu informacyjnego daje się mocno we znaki podróżnym, zwłaszcza w trudnej sytuacji, gdy następują istotne zmiany rozkładów, lub ktoś zwyczajnie potrzebuje wskazówek, lub informacji o rozkładzie jazdy pociągów. Na wniosek PKP, przy współpracy z Kolejami Wielkopolskimi, Przewozami Regionalnymi i PKP Intercity, od końca grudnia pasażerowie i podróżni mogą korzystać z punktu informacyjnego, nazwanego InfoDworcem. Tutaj będzie można dowiedzieć się o obiekcie, rozkładach jazdy, ale także o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej MPK w Poznaniu.  Na

Trzeba pamiętać, że informacja o rozkładzie jazdy, alternatywnych połączeniach jest dziś jednym z najczęstszych problemów, z którymi podróżni udają się do punktów InfoDworzec. Zaniechanie tej funkcji i przekształcenie punktów InfoDworzec na wzór informacji w centrach handlowych było błędem

– mówił dr Michał Beim, z Zarządu PKP S.A.

Co ciekawe, tego typu rozwiązanie ponoć nie istnieje gdzie indziej i poznański InfoDworzec jest pierwszym obiektem tego rodzaju. Zakłada się, że  przyszłości wszystkie InfoDworce działające na najważniejszych polskich dworcach będą pełniły taką funkcję, jak ten poznański. Punkt jest czynny przez cały tydzień w godzinach od 7.00 do 21.00 .