Prawie 2 miliony złotych za zwłokę w przebudowie ul. Dąbrowskiego

Firma Balzola, która była odpowiedzialna za wykonanie remontu ul. Dąbrowskiego została zmuszona do wpłaty części kary za opóźnienie w pracach. Choć zapowiedziała podjęcie kroków prawnych, by potwierdzić słuszność stanowiska konsorcjum i uzyskać zapłatę od miasta za wykonane prace. Balzola utrzymuje, że Poznańskie Inwestycje Miejskie „bezpodstawnie” odstąpiły od umowy, oraz, że miasto dostarczyło wielokrotnie poprawianą dokumentację projektową, a przez jej wadliwość wykonawca był zmuszony do dodatkowych działań, za które Miasto nie chce się rozliczyć.

19 sierpnia bank przelał na konto Zarządu Transportu Miejskiego kwotę w wysokości 1.932.626,75 zł. Środki te pokryją część kary umownej nałożonej na byłego wykonawcę, w związku z odstąpieniem od umowy z winy wykonawcy.
Środki pochodzą z funduszu gwarancji bankowej inwestycji i jest to zaledwie połowa potrzebnej kwoty. Ciąg dalszy całej sprawy zapewne nastąpi w najbliższych tygodniach.