remonty

Przebudowa dróg pod Poznaniem – planowane dotacje na inwestycje

Ulica Poznańska w Skórzewie oraz Grunwaldzka w Plewiskach mają duże szanse zostać przebudowane. Wojewoda właśnie opublikował wstępną listę zadań, które otrzymały dotację w ramach  rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Dofinansowanie dla dwóch inwestycji ma wynieść prawie 6 mln złotych.

W przypadku przebudowy drogi powiatowej 2401P (ulicy Poznańskiej w Skórzewie) wniosek powiatu znalazł się już na drugim miejscu na 40 zadań jakie ujęto na liście rankingowej. Kwota dofinansowania modernizacji odcinka drogi o długości 1,9 km wyniosła 3 mln złotych. Drugi wniosek został również wysoko oceniony i spośród 40 zadań znalazł się na czwartym miejscu listy rankingowej, otrzymując 30,5 pkt. W przypadku przebudowy ulicy Grunwaldzkiej w Plewiskach (II etap) o długości 0,986 km, wartość dofinansowania wyniosła 2.791.190 zł. W ramach przebudowy skrzyżowań z drogami gminnymi, na ul. Kolejowej zostanie zmodernizowana sygnalizacja świetlna, a z kolei przy skrzyżowaniu z ulicą Szkolną (od strony Gołusek) powstanie przy przejściu dla pieszych azyl, co zdecydowanie uspokoi ruch na tym skrzyżowaniu

wyjaśniła Katarzyna Wozińska-Gracz z Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.

W przypadku przebudowy ulicy Grunwaldzkiej w Plewiskach, planowane jest m.in. wybudowanie chodników, zatok autobusowych, wymienienie konstrukcji i ułożenie nowej nawierzchni jezdni. Prace mają być prowadzone na odcinku od zakończenia tegorocznych robót do skrzyżowania z ulicą Szkolną. Prace mają pochłonąć około 5,5 mln złotych.

Nowy wygląd ma też zyskać ulica Poznańska w Skórzewie na odcinku od węzła Dąbrówka na S11 do ulicy Zakręt.

W ramach planowanej przebudowy planuje się wykonać między innymi: wzmocnienie konstrukcji i poszerzenie oraz ułożenie nowej nawierzchni drogi. Projekt zakłada budowę ronda na skrzyżowaniu ulicy Poznańskiej z ul. Kozierowskiego (przy gimnazjum). (…) Dodatkowo wszystkie przebudowane przejścia dla pieszych zostaną wyposażone w tzw. azyle. W planach jest również modernizacja oświetlenia drogowego, w szczególności przy przejściach dla pieszych. Projekt zakłada również budowę chodników oraz dwukierunkowych ścieżek rowerowych, dzięki czemu ruch pieszych i rowerzystów zostanie odseparowany od samochodowego. 

dodaje Katarzyna Wozińska-Gracz.

Inwestycja ma kosztować około 6,3 mln złotych.