Przedłużenie drogi rowerowej przy ulicy Dolna Wilda

4 sierpnia otwarto oferty zgłoszone w postępowaniu przetargowym przez firmy, które są zainteresowane budową przedłużenia drogi rowerowej przy ulicy Dolna Wilda. Chodzi o ostatni odcinek, na którym brakuje infrastruktury dla pieszych i rowerzystów: pomiędzy ulicą Piastowską a Czechosłowacką.

Ulica Dolna Wilda została ujęta w Programie Rowerowym jako trasa radialna, czyli taka, która łączy centrum Poznania z dzielnicami położonymi na obrzeżach. Dodatkowo wzdłuż ulicy biegnie jedna z ważnych dróg rowerowych, oznaczona jako R9. W zeszłym roku ukończono budowę kluczowego odcinka, pomiędzy ulicą świętego Jerzego a Półwiejską. Odcinek pomiędzy ulicą Piastowską (na wysokości wjazdu do Aquanetu) a Czechosłowacką był jedynym, na którym rowerzyści nie mogli się poruszać swobodnie. Teraz ma się to zmienić.

Firma, która wygra przetarg, zbuduje drogę rowerową oraz chodnik, każde o szerokości co najmniej 2,5 metra. Znacznie poprawi to komfort rowerzystów i pieszych, którzy teraz muszą korzystać ze wspólnej drogi pieszo-rowerowej. Inwestycja będzie obejmowała również budowę przejazdu rowerowego przez zachodnią część skrzyżowania Dolnej Wildy z ul. Piastowską, a także połączenie z infrastrukturą rowerową na ul. Świętego Szczepana.

Obecnie trwa weryfikacja dokumentów złożonych przez dwie firmy biorące udział w przetargu. Zwycięzca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w ciągu 110 dni.