Przetarg na przebudowę ul. Św. Marcin unieważniony

Ogłoszony kilka dni temu przetarg na przebudowę został niespodziewanie unieważniony. Chodziło o początkowy etap procesu,  między Gwarną i Ratajczaka należy dokonać niezbędnych zmian.W grę wchodzi przebudowa podziemnej infrastruktury, sieci i systemu bezpieczeństwa, oświetlenia oraz układ drogowo-torowy. Dodatkowo wchodziły w grę elementy małej architektury i realizacja projektu zagospodarowania zielenią.

Dlaczego Poznańskie Inwestycje Miejskie unieważniły przetarg? Jako przyczynę podano zmiany w przepisach dotyczących przetargów publicznych.

Rozbieżności w interpretacji przepisów znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz brak korelacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z przepisami wykonawczymi do ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 stały się podstawą do unieważnienia przez spółkę postępowania przetargowego.  O dopuszczenie do udziału w postępowaniu starało się 11 podmiotów, co jest ocenione pozytywnie i daje pozytywne oczekiwania na przyszłość, podczas ponownego postępowania przetargowego

informują PIM.

Rodzi się obawa, czy inwestycje zostaną przeprowadzone na czas, ale urzędnicy uspokajają, że planowane rozpoczęcie prac to przełom sierpnia i września, a nowy przetarg ma wystartować już wkrótce.