W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu brakuje dwóch grup krwi

Wydaje się, że co roku w podobnym okresie tj. podczas letnich wakacji, w centrach krwiodawstwa zaczyna brakować krwi. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu informuje na swojej stronie internetowej, że zapasy dwóch grup są na wyczerpaniu. Brakuje grup A Rh+ oraz B Rh-. Natomiast grupy O Rh-, A Rh- oraz B Rh+ są dostępne w alarmująco niewielkiej ilości. Są jeszcze zapasy z grupą krwi O Rh+, a AB Rh+ i AB Rh- pozostają z wystarczającym zapasem na bieżące potrzeby.
Krew w Poznaniu można oddawać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Marcelińskiej 44. W poniedziałki, wtorki i piątki od godz. 7 do 15. W środy i czwartki od godz. 7 do 18, a w soboty od godz. 7 do 13.
RCKiK w Poznaniu umożliwia też oddanie krwi w specjalnym ambulansie. Postoje ambulansu zaplanowano w czwartek 28 lipca przy rondzie Rataje (9.00-14.00) oraz przy Intermarche w Jasinie (10.00-15.00). W piątek (29 lipca) krew ponownie będzie można oddać przy rondzie Rataje (9.00-14.00) oraz na placu Mickiewicza (9.00-14.00).

Twoja/Wasza krew może uratować komuś życie!