Rekrutacja do przedszkoli, rodzice mają czas do 31.03

Wybierając przedszkole dla swojego dziecka pamiętaj by do dnia 31 marca złożyć wniosek. Wnioski można składać w przedszkolach w godzinach podanych indywidualnie w każdym przedszkolu.

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego. System oparty jest o jednolite kryteria naboru. 

Należy pamiętać:

  • Do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklaracje dot. kontynuowania edukacji przedszkolnej.
  • Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać nie więcej niż trzy samorządowe przedszkola/oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności.
  • Te same zasady rekrutacji obowiązują w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (w tym oddziałach „0”).

Terminarz rekrutacji:

· 1 – 31 marca 2014 r. – wprowadzanie wniosków przez elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców oraz przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

· 23 kwietnia 2014 r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji, ponadto rodzice, którzy podali adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/szkołę – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwsza.

· 24 kwietnia – 5 maja 2014 r. – podpisywanie umów z przedszkolem, do którego dziecko dostało się w wyniku rekrutacji. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce. Rodzice dzieci kontynuujących mogą podpisać umowę w terminie wcześniejszym – terminy ustala dyrektor przedszkola

· po 7 maja 2014 r. – rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej, której terminy ustala indywidualnie dyrektor przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

 Jeśli zaś swoje dziecko chcesz zapisać do Niepublicznego Przedszkola te terminy Cię nie interesują.

My z czystym sumieniem polecamy Ranking przedszkoli Poznań