Remont w rejonie Mostu Dworcowego

1 czerwca rozpocznie się pierwszy etap naprawy torowiska na węźle Most Dworcowy. W związku z pracami zostaną zmienione trasy niektórych linii tramwajowych. Remont jest konieczny z uwagi na planowany w drugiej połowie tego roku start kolejnego etapu Projektu Centrum. Etap ten obejmie prace na skrzyżowaniu ul. Święty Marcin z Al. Niepodległości. Wówczas Most Dworcowy stanie się, obok Mostu Teatralnego, kluczowym punktem przesiadkowym w centrum.

Prace w okolicach Mostu Dworcowego będą podzielone na dwa etapy:

Pierwszy etap: 1-11 czerwca będzie obejmował odcinek torowiska na ulicy Głogowskiej – od Mostu Dworcowego do Dworca Zachodniego PKP. Pasażerowie jadący z Górczyna i Łazarza będą mogli korzystać w tym czasie z linii 14, która będzie kursowała dolną trasą PST.

Zmienione zostaną trasy tramwajów 5, 8, 11, 12, 92 i 201. Zawieszona zostanie linia nr 99.

Drugi etap: 12-25 czerwca będzie obejmował odcinek torowiska na ulicy Roosevelta, od mostu Dworcowego do skrzyżowania z ulicą Bukowską. Tramwaje jadące od strony Wildy i Rataj będą kursowały przez ulicę Towarową. Zmiany będą dotyczyły linii 5, 6, 10, 11, 12, 18 i 92, a także linii turystycznej 0. Nadal nie będzie kursowała linia 99.

Przez cały czas trwania remontu wzmocniona zostanie linia nr 14. Tramwaje na tej trasie będą kursowały z większą częstotliwością, w godzinach szczytu nawet co 5 minut.

Szczegółowe informacje na temat zmienionych tras linii tramwajowych znajdują się na stronie: www.ztm.poznan.pl/pl/rozklad-jazdy