Rozpoczęły się prace budowlane na Starym Rynku

26 maja nastąpiło formalne przekazanie placu budowy wykonawcy robót. Otrzymał on również pozwolenie na budowę. Oznacza to zakończenie prac przygotowawczych i przystąpienie do zasadniczego etapu remontu.

Zmiany na płycie Starego Rynku są już widoczne od pewnego czasu, jednak do tej pory nie były to typowe prace remontowe, a jedynie przygotowawcze. Firma realizująca inwestycję zleciła prace archeologiczne, zajmowała się także inwentaryzacją zabytkowej kostki kamiennej i gromadziła niezbędną dokumentację.

Na czerwiec planowane jest ogrodzenie terenu i wprowadzenie nowej organizacji ruchu dla pieszych. Trasy będą wytyczone tak, by mogli oni dojść do wejścia każdej z kamienic przy Starym Rynku, a także do lokali gastronomicznych. Należy jednak liczyć się z pewnymi czasowymi utrudnieniami. Na płytę Starego Rynku nie będą mieli możliwości wjazdu dostawcy.

Prace rozpoczną się od zdjęcia krawężników i kostki chodnikowej. Później wykonawca przystąpi do renowacji sieci wodociągowej i przebudowy sieci gazowej. Równolegle będą wykonywane badania archeologiczne, m.in. w miejscu, gdzie ma znaleźć się rozbudowana toaleta publiczna.

Ostatecznym efektem remontu będzie nowa nawierzchnia Starego Rynku, do której wykonania zostanie częściowo użyta zabytkowa kostka. Planowane są wyspy zieleni z drzewami i miejscami do siedzenia. Na Starym Rynku powstanie także kanalizacja deszczowa z podziemnymi zbiornikami retencyjnymi, zmodernizowane zostaną również inne sieci: wodno-kanalizacyjna, ciepłownicza, gazowa, energetyczna, telekomunikacyjna.