Staromiejskie Koncerty Organowe w Farze

Cykl recitali organowych w formie festiwalu w wykonaniu wybitnych muzyków polskich i zagranicznych, od ponad 20 lat odbywający się w Bazylice Farnej w centrum Poznania – tego lata ponownie odbędzie się w jednym z najwspanialszych zabytków barokowej architektury sakralnej w Polsce. W ramach festiwalu odbędzie się 10 koncertów. Zaproszeni artyści to wybitni i uznani w świecie muzycznym europejscy wirtuozi organów, profesorowie akademii muzycznych, a także artyści młodego pokolenia – laureaci międzynarodowych konkursów organowych.

Wśród wykonawców m. in. wybitni artyści niemieccy: MARTIN SCHMEDING oraz NIKOLAI GERSAK oraz węgierski wirtuoz organów LÁSZLÓ FASSANG. Muzycy prezentują swoje recitale na niezwykle cennym instrumencie wykonanym przez organmistrza saksońskiego Friedricha Ladegasta (1876), odrestaurowanym we współpracy z Fundacją Współpracy Polsko – Niemieckiej. Różnorodność repertuaru i osobowości artystycznych pozwala zaprezentować instrument w bardzo szerokim spektrum interpretacyjno-brzmieniowym.

W Farze będzie można posłuchać:

7 lipca Krzysztof Urbaniak (Polska) – organista, klawesynista i ekspert organowy; absolwent akademii muzycznych w Warszawie (prof. Józef Serafin) i Stuttgarcie (prof. Jörg Halubek); obecnie adiunkt w Akademii Muzycznej w Łodzi oraz w Krakowie; laureat konkursów w Bremen, Kitzbühel, Opawie, Pistoi; prowadzi projekty rewitalizacji historycznych organów.

14 lipca – Jan Vladimir Michalko (Słowacja) – profesor konserwatorium muzycznego w Bratysławie, ma w swoim repertuarze wszystkie dzieła J. S. Bacha, C. Francka, J. Alaina. P. Ebena oraz bardzo liczne nagrania płytowe. Koncertuje na całym świecie, jest uznanym pedagogiem. czwartek 21 lipca Dominik Łukaszewski (Polska) – laureat II nagrody na IV Akademickim Konkursie „Romuald Sroczyński in memoriam” (Poznań) w 2014 roku. Odbył studia w Warszawie i Lubece w ramach programu Erasmus, obecnie studiuje we Freiburgu.

28 lipca – Nicolai Gersak (Niemcy) – organista i kompozytor. Jest dyrektorem muzycznym dekanatu Friedrichshafen – prowadzi ożywiona działalność koncertową, jest dyrektorem akademii organowej Bodensee. Kaureat konkursu improwizacji organowej w Haarlem. czwartek 4 sierpnia Martin Schmeding (Niemcy) – jeden z najwybitniejszych organistów niemieckich, laureat międzynarodowych konkursów organowych w Norymberdze, Berlinie, Magdeburgu, Ljubljanie i Brugge; obecnie profesor klasy organów w Hochschule fur Musik w Lipsku; jego studenci i absolwenci zdobywają laury na najbardziej prestiżowych konkursach organowych. Wkrótce ukażą się nagrania artysty z wszystkimi dziełami organowymi M. Regera.

11 sierpnia Agnieszka Kosmecka (Polska) – absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu, obecnie kontynuuje naukę na studiach doktoranckich; laureatka konkursów organowych w Castellana Grotte i Poznaniu w 2012 roku.

18 sierpnia László Fassang (Węgry) – organista, pianista i improwizator; absolwent Franz Liszt Academy of Music w Budapeszcie oraz Konserwatorium Paryskiego, gdzie studiował m. in. u Oliviera Latry, Michela Bouvarda i Thierry Escaich’a. Laureat wielu nagród na międzynarodowych konkursach organowych.

25 sierpnia Maria Lebedeva (Rosja) – najlepsza laureatka zagraniczna V Międzynarodowego Konkursu Organowego im. F. Nowowiejskiego w Poznaniu w 2015 (V nagroda). Absolwentka konserwatorium w St. Peresburgu i Hochschule für Musik und Theater w Hamburgu. Laureatka konkursów organowych w Wilnie, Moskwie i Rumi.

30 sierpnia Lubov Nosova (Rosja) – absolwentka Konserwatorium Muzycznego w Petersburgu. Laureatka XXV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej w Rumi (2013), I nagrody Międzynarodowego Konkursu Organowego Gatczina – Petersburg (2013), I nagroda na II Międzynarodowym Konkursie Braudo St. Petersburg (2014).

1 września Agnieszka Tarnawska (Polska) – absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu (organy, klawesyn) Musikhochschule Lübeck i Hochschule für Musik und Theater w Hamburgu. Laureatka licznych konkursów organowych, dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD).

Miejsce imprezy
Fara Poznańska – Bazylika Kolegiacka, ul. Gołębia 1, Poznań
Organizator główny
Towarzystwo Przyjaciół Poznańskiej Fary
ul. Klasztorna 11, 61-779 Poznań
kontakt: fara.poznan@wp.pl