Strefa Płatnego Parkowania na Łazarzu gotowa po Wielkanocy?

Niekorzystne warunki pogodowe opóźniają prace przygotowawcze w Strefie Płatnego Parkowania na Łazarzu. Przymrozki, deszcz i śnieg uniemożliwiały wykonanie oznakowania poziomego już od połowy grudnia. Prace mają zostać wznowione w przyszłym tygodniu, a SPP ma ruszyć po Wielkanocy.

SPP na Łazarzu: prace na Berwińskiego i skwerze Focha

Łazarska Strefa Płatnego Parkowania ma obejmować znaczną część tej dzielnicy. Nowa organizacja ruchu miała być wprowadzona na ulicy Berwińskiego, skwerze Focha, ulicy Iłłakowiczówny oraz części Wyspiańskiego i Wojskowej. W tym tygodniu udało się zakończyć roboty tylko w dwóch pierwszych miejscach. Pozostałe działania przełożono na przyszły tydzień.

Nowa organizacja ruchu

Wprowadzone zmiany będą dotyczyły między innymi sposobu parkowania. Na ul. Berwińskiego zostaną wyznaczone równoległe miejsca parkingowe po północnej stronie oraz ukośne i równoległe po południowej. Na skwerze Focha parkowanie będzie możliwe po zewnętrznych stronach ulic wokół skweru.

Ważne zmiany będą dotyczyły ul. Iłłakowiczówny. Stanie się ona jednokierunkowa, wprowadzony zostanie na niej także kontraruch rowerowy.