Strefa Płatnego Parkowania na Łazarzu: zmiany na ulicy Kolejowej

We wtorek i środę, 13 i 14 lipca, planowane jest wdrożenie nowej organizacji ruchu i parkowania na ulicy Kolejowej. Wiąże się to z objęciem tego obszaru Strefą Płatnego Parkowania. Docelowo ulicę Kolejową czeka kompleksowa przebudowa.

Zmieniona organizacja ruchu została już wprowadzona na południowej części ulicy Kolejowej, od ulicy Hetmańskiej do ulicy Potockiej. W najbliższych dniach prace będą prowadzone na pozostałej części.

We wtorek drogowcy pojawią się na odcinku od ulicy Potockiej do ulicy Mottego, a następnego dnia – na odcinku od ul. Mottego do ul. Gąsiorowskich.

Po zmianach ulica Kolejowa nadal będzie drogą dwukierunkową. Zmieni się natomiast organizacja parkowania. Miejsca postoju samochodów zostaną także uporządkowane, dzięki czemu poprawi się widoczność w okolicach przejść dla pieszych i skrzyżowań.

Parkowanie na odcinku od ul. Potockiej do ul. Mottego

Po zachodniej stronie ul. Kolejowej zostaną wyznaczone miejsca do parkowania równoległego, do wysokości budynku przy ul. Kolejowej 30. Dalej możliwe będzie parkowanie prostopadłej. Po wschodniej stronie odcinek od ul. Potockiej do wysokości budynku przy ul. Kolejowej 19/21 będzie wyłączony z parkowania. Dalej będzie można parkować równolegle.

Parkowanie na odcinku od ul. Mottego do ul. Gąsiorowskich

Pomiędzy ulicami Mottego i Calliera po zachodniej stronie będzie dozwolone parkowanie na miejscach prostopadłych, a dalej, do ul. Granicznej – na miejscach równoległych. Na fragmencie od ul. Kanałowej do ul. Gąsiorowskich będzie wprowadzone parkowanie prostopadłe. Po przeciwnej stronie ulicy parkowanie będzie możliwe jedynie na wysokości budynku przy ulicy Kolejowej 5.

Po wprowadzeniu zmian na całej ulicy Kolejowej będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Podczas prac będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się. Wykonawcy robót ustawili już informujące o tym znaki drogowe. Kierowcy, którzy nie zastosują się do zakazu, będą musieli liczyć się z odholowaniem pojazdu i koniecznością zapłaty za holowanie i postój na parkingu, a także za mandat wystawiony przez straż miejską.