parkowanie

Szansa na bezpłatne parkowanie w sobotę

Ubiegłej wiosny temat opłat za parkowanie w sobotę stał się głośny za sprawą inicjatywy radnych Augustowa, którzy chcieli wprowadzić odpłatność, jednak Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że pomimo stosownej ustawy o o drogach publicznych (art. 13b. 1.) pobieranie opłat jest nielegalne:

„Opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera się za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo”.

W Poznaniu opłaty za Strefę Płatnego Parkowania są pobierane w soboty od 2012 roku, podobnie jak w wielu innych miastach. Są szanse, że sytuacja kierowców z Poznania ulegnie zmianie. W ostatni wtorek Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu orzekł, że uchwała Rady Miasta wprowadzająca płatne parkowanie jest nieważna. Urzędnicy miejscy zwrócili się do Sądu o pisemne uzasadnienie wyroku, być może wówczas zostanie podjęta decyzja o podjęciu kroków do odwołania się od decyzji i ponownego rozpatrzenia sprawy. Miasto może bowiem stracić ok. miliona złotych, które wpływają do miejskiej kasy tylko z opłat za sobotnie parkowanie.