Tereny po ZNTK znalazły nowego nabywcę

Nieruchomości będące w użytkowaniu ZNTK zostały sprzedane przez syndyka za cenę 206 111 000 zł. Teren o powierzchni niemal 20 hektarów nabyła spółka z Krakowa. Jest to ważny krok w stronę utworzenia w tej części Poznania nowej dzielnicy o nazwie Wolne Tory.

Miejsce to było własnością Skarbu Państwa, ale zostało oddane w użytkowanie wieczyste spółce ZNTK Nieruchomości. Syndyk masy upadłościowej próbował sprzedać je od wielu lat, jednak nabywcę udało się zdobyć dopiero teraz, po ostatnim postępowaniu przeprowadzonym w trybie „z wolnej ręki” oraz negocjacjom bezpośrednim. Nowym właścicielem terenu będzie krakowska spółka Ceglana Sp. z o.o.

Podpisanie umowy, na mocy której przeniesione zostaną prawa do nieruchomości, jest planowane do końca bieżącego roku.

Wolne Tory to rozległy obszar pomiędzy Wildą i Łazarzem, zajmujący około 117 ha. Tereny po ZNTK stanowią jego ważną część. W tym miejscu nie ma jeszcze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale Rada Miasta zdecydowała o przystąpieniu do jego opracowania jeszcze w 2017 roku.

Obecnie jest gotowy projekt planu. Przewiduje on funkcje zarówno zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jak i usługowej i oświatowej. W dzielnicy Wolne Tory mają się pojawić także tereny zielone, place, drogi publiczne i wewnętrzne. Zabudowa ma mieć charakter zwarty i być ogólnodostępna dla mieszkańców.

Całość terenu ZNTK jest objęta ochroną konserwatorską. Oznacza to, że wszelkie prace, w tym rozbiórka obiektów, wymagają uzyskania zgody miejskiego konserwatora zabytków.