Dyżurny nocnych Aptek

DYŻURY POZNAŃSKICH APTEK

ul. 23 Lutego, tel. 61 852 26 25 – całą dobę;

ul. Strzelecka 2/6 (przy placu Wiosny Ludów), tel. 61 852 99 22 – całą dobę;

ul. Hetmańska 26, tel. 61 862 79 94 – g.8-20;

os. Przyjaźni 141, tel. 61 820 16 42 – całą dobę;

ul. Piątkowska 87, tel. 61 840 19 00 – całą dobę;

ul. Głogowska 118/124, tel. 61 865 41 00 – całą dobę;

ul. 28 Czerwca 1956 nr 261 (róg ul. Wspólnej), tel. 61 833 10 76 – g. 8.3 22.30.