W Poznaniu powstanie stanowisko rzecznika praw uczniów

Prezydent i Rada Miasta Poznania, wspierani przez Młodzieżową Radę Miasta, zdecydowali o powołaniu stanowiska Miejskiego Rzecznika Praw Uczniów. Osoba na tym stanowisku będzie reprezentowała uczniów poznańskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Jakie funkcje będzie pełnił Miejski Rzecznik Praw Uczniów? Jego zadaniem będzie m.in. rozpowszechnianie informacji o prawach ucznia w poznańskich szkołach. Będzie współpracował z pedagogami i psychologami szkolnymi, a także nauczycielami. Uczniowie będą mogli zwracać się do swojego rzecznika, aby uzyskać wsparcie w dochodzeniu swoich praw w szkole. Przewidziana jest także ścisła współpraca Miejskiego Rzecznika Praw Uczniów z samorządem i Młodzieżową Radą Miasta.

Inicjatywa powołania rzecznika uzyskała poparcie Młodzieżowej Rady Miasta. Zarówno prezydent, jak i Rada Miasta Poznania przychylnie odnieśli się do tej propozycji. Młodzi ludzie powinni być świadomi nie tylko swoich obowiązków, ale także praw, jakie im przysługują – powiedział Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Rzecznik będzie pełnił swoją funkcję społecznie, tzn. nie będzie za nią pobierał wynagrodzenia.