Większa dostępność poznańskich kąpielisk dla osób z niepełno sprawnościami

Osoby z niepełnosprawnością ruchową będą mogły korzystać na dwóch poznańskich kąpieliskach ze specjalnego sprzętu. Są to wózki-amfibie, które ułatwiają poruszanie się po plaży i kąpiel w wodzie. Są dostępne nad Jeziorem Strzeszyńskim oraz nad Jeziorem Kierskim, na Plaży Smoczej w Krzyżownikach.

Sprzęt został zakupiony ze środków Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, które zarządzają kąpieliskami miejskimi. Wózki mają szerokie koła, które dobrze sprawdzają się na nierównym piaszczystym terenie. Są one jednocześnie pływakami mającymi dużą wyporność, dzięki czemu zapewniają bezpieczną kąpiel w wodzie. Ze sprzętu można korzystać w towarzystwie opiekuna. Wózki-amfibie będzie można wypożyczać bezpłatnie – wystarczy zgłosić chęć skorzystania z nich ratownikowi w godzinach pracy kąpieliska – od 10 do 18.

Pomysłodawczynią była radna Maria Lisiecka-Pawełczak, która zainspirowała się podobnymi rozwiązaniami w innych miastach. Dostępność przestrzeni publicznej dla wszystkich mieszkańców miasta jest w Poznaniu priorytetem, czego dowodem są między innymi Standardy Dostępności. To dokument zawierający wytyczne, do których należy się stosować, projektując nowe inwestycje lub remonty. Obecne w Standardach zasady uniwersalnego projektowania mają uwzględniać potrzeby nie tylko osób z niepełno sprawnościami, ale także przedstawicieli innych grup: osób starszych, dzieci, podróżnych z ciężkim bagażem czy rowerzystów.

Nad przestrzeganiem Standardów Dostępności czuwa Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, wraz z koordynatorem ds. dostępności przestrzeni publicznej. Zajmują się oni między innymi opiniowaniem projektów inwestycji miejskich.