Wsparcie miasta dla mieszkańców zainteresowanych projektowaniem przestrzeni wspólnych

Miasto Poznań po raz kolejny organizuje akcję, w ramach której można otrzymać wsparcie projektowe przy tworzeniu koncepcji zagospodarowania przestrzeni sąsiedzkiej. Udział mogą wziąć mieszkańcy Starego Miasta, Łazarza, Wildy, Jeżyc i Sołacza. Mogą oni zgłaszać miejsca, w których ich zdaniem konieczne jest przeprowadzenie zmian.

Zgłaszać się do programu można do 26 czerwca, wysyłając informacje na adres kontakt@archipogotowie.pl. Zgłoszenie powinno zawierać adres, zgodę właściciela nieruchomości, opis problemu (do 500 znaków) oraz 2-4 zdjęcia.

Na tej podstawie Fundacja na Dużą Skalę, wyłoniona przez miasto w otwartym konkursie ofert, wskaże 10 propozycji, które będą mogły skorzystać ze wsparcia. Przestrzeń, którą można zagospodarować, to podwórka kamienic, przed ogródki lub inne miejsca wspólne.

W ramach programu latem i jesienią odbędą się wykłady online na temat zagospodarowania przestrzeni. Planowane są również zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków i uczniów szkół. Ich celem jest zwiększenie wrażliwości dzieci na architekturę, ład i zagospodarowanie przestrzeni.