Wybrano władze Wielkopolskiego Transportu Regionalnego

Komunikacja autobusowa w Wielkopolsce bardziej dostępna. Związek „Wielkopolski Transport Regionalny” przejmie PKS Poznań. Jego głównym zadaniem będzie restrukturyzacja firmy, odnowienie taboru i rozbudowa siatki połączeń.

Związek jest nową jednostką organizacji samorządu terytorialnego. Tworzą go: miasto Poznań, powiaty: poznański, kościański, nowotomyski, grodziski, obornicki, a także liczne gminy z województwa wielkopolskiego.

Głównymi zadaniami dla związku na najbliższe lata jest opracowanie Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2022-2032, odnowienie taboru PKS Poznań z wykorzystaniem środków unijnych, a także budowa nowej siatki połączeń i taryfy zintegrowanej z Poznańską Koleją Metropolitalną oraz ZTM Poznań. Przewodniczącym zarządu został Piotr Hojan, który jest jednocześnie burmistrzem miasta i gminy Grodzisk Wielkopolski. W zarządzie znaleźli się także: Adam Lewandowski, burmistrz Śremu i Tomasz