Zielone torowisko na Wierzbięcicach

Trwają ostatnie prace związane z remontem torów tramwajowych na ulicy Wierzbięcice na Wildzie. W ostatnim tygodniu układane było zielone torowisko. Tramwaje mają wrócić na tę trasę we wrześniu.

W ciągu najbliższego miesiąca mają zostać ukończone nowe chodniki i obie jezdnie na całym remontowanym odcinku, z wyłączeniem fragmentu pomiędzy ulicą Spychalskiego a 28 Czerwca 1956. W trakcie remontu okazało się, że trzeba tam przebudować kanał telekomunikacyjny. Wykonawca zapewnia, że prace te zostaną zakończone w jak najkrótszym terminie.

Zakończenie prac na ul. Wierzbięcice nie oznacza końca remontów dróg i torowisk na Wildzie. W najbliższym czasie przewidziano także przebudowę węzła rozjazdowego u zbiegu Górnej Wildy, Wierzbięcic i 28 Czerwca 1956. Później planowane jest wyłączenie ruchu tramwajowego na ul. 28 Czerwca 1956 i modernizacja trasy od ul. Kilińskiego do Krzyżowej. Koniec wszystkich prac remontowych na Wildzie jest przewidziany na wiosnę 2022 roku.

Dzięki wydzieleniu torowiska będzie można uniknąć sytuacji, gdy tramwaje są blokowane przez samochody. Nowe tory będą także generowały mniej hałasu. Podczas remontu powstaną przystanki wiedeńskie: przy ul. Św. Czesława i przy Rynku Wildeckim.