Zmiana limitów pasażerów w pojazdach komunikacji miejskiej

Od 6 czerwca (niedziela) obowiązują nowe limity liczby pasażerów podróżujących tramwajami i autobusami. Zmiana jest związana z wydanym przez Ministerstwo Zdrowia ogólnopolskim rozporządzeniem. Aktualny limit wynosi 75% liczby miejsc.

Limit 75% jest liczony od ogólnej liczby miejsc stojących i siedzących w danym modelu tramwaju lub autobusu. Nie obowiązuje już wcześniejsza zasada, zgodnie z którą należało zajmować co drugie miejsce siedzące.

Zarząd Transportu Miejskiego przypomina jednocześnie, że podróżowanie komunikacją miejską jest bezpieczne pod warunkiem, że pasażerowie zachowują się odpowiedzialnie. Nadal aktualny jest obowiązek zakrywania twarzy maseczką podczas jazdy tramwajem lub autobusem, zaleca się także zachowywanie możliwego dystansu oraz dezynfekcję dłoni (w niektórych pojazdach zainstalowane są automatyczne, bezdotykowe urządzenia z płynem dezynfekującym).