Zmiany na trasie autobusu T2

Uwaga! Już od 28 lipca (Sobota) trasa autobusów za tramwaj T2 zostanie zmieniona. Wszystko dlatego, że rusza przebudowa ul. Grunwaldzkiej.

Zmienony będzie odcinek – od skrzyżowania z ulicami Cmentarną i Wieruszowską do skrzyżowania z ulicą Malwową. Ruch pojazdów na tym odcinku odbywać się będzie w obu kierunkach jezdnią północną (po stronie cmentarza).

W związku z powyższym zmieniona zostanie trasa autobusów linii „za tramwaj” T2. Autobusy kończyć będą swój bieg na pętli tramwajowo-autobusowej Junikowo bez wjazdu w ulicę Żmigrodzką.

Przystanki linii T2:

– przystanek końcowy „Junikowo” zlokalizowany zostanie na ulicy Grunwaldzkiej przed wjazdem na pętlę tramwajową a przystanek początkowy po wyjeździe z pętli tj. na ulicy Grunwaldzkiej za skrzyżowaniem z ulicą Żmigrodzką (wjazd na pętlę – bez pasażerów)
– przystanki „Wieruszowska n/ż” zlokalizowane zostaną za skrzyżowaniem z ulicami Cmentarną / Wieruszowską (obecnie są przed)
– wyłączone z użytkowania zostaną 3 przystanki zlokalizowane na ulicy Żmigrodzkiej

Organizacja ruchu kołowego:
– ruch pojazdów na ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z ulicami Cmentarną / Wieruszowską do skrzyżowania z ulicą Malwową odbywać się będzie w obu kierunkach jezdnią północną (po stronie cmentarza).
– zamknięty zostanie wyjazd z ulicy Ząbkowickiej na ulicę Grunwaldzką